Welkom
Vastgelopen?
In de praktijk
Praktijk
Vragen???
Welkom
Welkom op de website van Praktijk Hopman, praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie
Vastgelopen?
Neemt u gerust contact op met ons secretariaat, wij staan u graag te woord!
In de praktijk
De praktijk is centraal gelegen, op korte afstand van zowel het centrum als de ziekenhuizen.
Praktijk
Parkeren kan voor de deur en is gratis.
Vragen???
Heeft u na het bekijken van deze website nog vragen? Neemt u gerust contact op met ons secretariaat, wij staan u graag te woord!

Intake

Gestart wordt met een intakegesprek van drie kwartier, waarvan uw therapeut een verslag maakt. In dit verslag vindt u de klachtenanamnese, de diagnose en een behandelplan. Dit verslag wordt met u besproken en, met uw schriftelijke toestemming, naar uw verwijzer(s) gestuurd. Tevens wordt u gevraagd een behandelovereenkomst te tekenen waarna uw behandeling kan starten. Bij een behandeling binnen de Specialistische GGZ kan de intake meerdere gesprekken omvatten.

Voorafgaand aan het intakegesprek wordt u ontvangen door één van onze secretariaat medewerksters; zij geeft u informatie over onze werkwijze, over de kosten van de behandeling en over de vergoeding door de zorgverzekeraar. Tevens kunnen eventuele vragen van uw kant beantwoord worden.

Behandeling

Er wordt gewerkt volgens de multidisciplinaire richtlijnen, waarbij u mag rekenen op een behandeling die (wetenschappelijk) bewezen effectief is. Wij trachten uw behandeling zo kortdurend mogelijk te houden zonder de kwaliteit ervan uit het oog te verliezen. Terugvalpreventie en reïntegratiebegeleiding (indien nodig) vormen een vast onderdeel van de behandelingen. (voor meer info: www.vgct.nl).
Alle behandelingen worden getoetst op effectiviteit met behulp van vragenlijsten. Een behandeling kan alleen dan succesvol worden als u uw medewerking eraan verleent. De behandelcontacten vinden meestal face-to-face plaats in onze praktijk, maar ook digitale zorg (E-health) kan, indien gepast, deel uitmaken van de behandeling.

De behandelingen zijn veelal individueel van aard, maar ook partners/kinderen/ouders of andere naasten kunnen, in overleg met u, bij de behandeling betrokken worden. Voor de behandeling van psychotrauma’s wordt gewerkt met EMDR (zie voor meer info www.emdr.nl).

Afsluiting

In het afsluitend gesprek worden de resultaten van de therapie met u doorgenomen en, indien nodig, worden wensen en mogelijkheden voor verwijzing en/of nazorg besproken.

Een laatste meting van uw klachten vindt plaats om de verbeteringen te kunnen vastleggen. Uw therapeut maakt een afsluitend bericht dat, met uw schriftelijke toestemming, aan uw verwijzer(s) zal worden verstuurd.

Follow up

Een halfjaar na het afsluiten van uw behandeling kunnen we u opnieuw vragen enkele vragenlijsten in te vullen. Hiermee willen we de effecten van de behandeling op de lange termijn meten.