Welkom
Vastgelopen?
In de praktijk
Praktijk
Vragen???
Welkom
Welkom op de website van Praktijk Hopman, praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie
Vastgelopen?
Neemt u gerust contact op met ons secretariaat, wij staan u graag te woord!
In de praktijk
De praktijk is centraal gelegen, op korte afstand van zowel het centrum als de ziekenhuizen.
Praktijk
Parkeren kan voor de deur en is gratis.
Vragen???
Heeft u na het bekijken van deze website nog vragen? Neemt u gerust contact op met ons secretariaat, wij staan u graag te woord!

 

Behandeling

Bij Praktijk Hopman wordt gewerkt volgens de multidisciplinaire richtlijnen, waarbij u mag rekenen op een behandeling die (wetenschappelijk) bewezen effectief is. Wij trachten uw behandeling zo kortdurend mogelijk te houden zonder de kwaliteit ervan uit het oog te verliezen. Terugvalpreventie en reïntegratiebegeleiding (indien nodig) vormen een vast onderdeel van de behandelingen (voor meer info: www.vgct.nl).

 

De basis-kwaliteitscriteria van de beroepsgroep:

https://lvvp.info/wp-content/uploads/2020/10/Kaliteitsbeleid-LVVP-2020-II.pdf


Alle behandelingen worden getoetst op effectiviteit met behulp van vragenlijsten. Een behandeling kan alleen dan succesvol worden als u uw medewerking eraan verleent. De behandelcontacten vinden meestal face-to-face plaats in onze praktijk, maar ook digitale zorg (E-health) kan, indien gepast, deel uitmaken van de behandeling.

De behandelingen zijn veelal individueel van aard, maar ook partners/kinderen/ouders of andere naasten kunnen, in overleg met u, bij de behandeling betrokken worden. Voor de behandeling van psychotrauma’s wordt gewerkt met EMDR (zie voor meer info www.emdr.nl).

 

Vanuit onze nuchtere, maar ook efficiënte en wetenschappelijke visie en werkwijze begeleiden wij cliënten bij het bereiken van klachtenreductie, weer grip krijgen op het leven en reïntegratie in het werk.

 

Afsluiting

In het afsluitend gesprek worden de resultaten van de therapie met u doorgenomen en, indien nodig, worden wensen en mogelijkheden voor verwijzing en/of nazorg besproken.

Een laatste meting van uw klachten vindt plaats om de verbeteringen te kunnen vastleggen. Uw therapeut maakt een afsluitend bericht dat, met uw schriftelijke toestemming, aan uw verwijzer(s) zal worden verstuurd.

 

Follow up

Een halfjaar na het afsluiten van uw behandeling kunnen we u opnieuw vragen enkele vragenlijsten in te vullen. Hiermee willen we de effecten van de behandeling op de langere termijn meten.