Welkom
Vastgelopen?
In de praktijk
Praktijk
Vragen???
Welkom
Welkom op de website van Praktijk Hopman, praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie
Vastgelopen?
Neemt u gerust contact op met ons secretariaat, wij staan u graag te woord!
In de praktijk
De praktijk is centraal gelegen, op korte afstand van zowel het centrum als de ziekenhuizen.
Praktijk
Parkeren kan voor de deur en is gratis.
Vragen???
Heeft u na het bekijken van deze website nog vragen? Neemt u gerust contact op met ons secretariaat, wij staan u graag te woord!

Vergoedingen zorgverzekeraars

 

In 2022 heeft u vanuit uw basiverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in (voorheen) de Generalistische Basis GGZ en in de Specialistische GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk verplicht eigen risico. Vergoeding van hulp door een psycholoog valt onder dit verplicht eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Indien u gekozen heeft voor een groter deel vrijwillig eigen risico zult u ook dit deel eerst zelf moeten betalen. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Het minimale eigen risico bedraagt actueel € 385.

 

Vanaf 2022 wordt er bij praktijk Hopman overwegend binnen de S-GGZ behandeld. Samen met u  wordt de zorgvraagzwaarte bepaald. Dit komt voort uit het ZorgPrestatieModel, het nieuwe bekostigingssysteem vanaf 2022.

 

Sessie kunnen 45, 60 of meer minuten duren. Het werkelijk aantal minuten direct contact wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. In dit tarief is de indirecte tijd (voorbereiding, verslaglegging etc.) verwerkt.

  

Niet verzekerde zorg

Niet alle psychische aandoeningen worden vergoed door de zorgverzekeraars. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ zorg. Indien u behandeling wenst voor deze niet verzekerde aandoeningen zult u deze zelf moeten bekostigen. Het tarief hiervoor bedraagt voor 2022 € 130,00 per behandelsessie van 45-60 minuten. Soms vergoeden zorgverzekeraars (een deel van) deze kosten nog vanuit de aanvullende pakketten. Raadpleeg hiervoor uw polis/zorgverzekeraar.

(prijspeil 2021)

 

Voor 2022 heeft praktijk Hopman met de volgende zorgverzekeraars een contract :

 

VGZ :                                  IZA, IZZ, Bewuzt, UMC, Univé, Zekur

              

Achmea:                            Zilveren Kruis, Interpolis, de Friesland, FBTO, Ziezo, Pro Life

 

ASR:                                   DITZO 

 

ONVZ:                                PNOzorg , VvAA, Jaaah

 

OWM/Zorg en zekerheid:  AZVZ

 

CARESQ:                           Eucare /Aevitae 

 

DSW:                                  InTwente, Stad Holland

 

CZ:                                     OHRA, Nationale Nederlanden, Just

 

Indien u bij één van bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd bent, zal uw behandeling maandelijks gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico zal vanaf de eerste declaratie door uw zorgverzekeraar met u worden verrekend. 

 

Houdt u er rekening mee dat Praktijk Hopman contracten heeft met bovenstaande verzekeraars, maar dat daarbinnen met elke verzekeraar een budgetplafond is afgesproken. Het kan dus voorkomen dat  ondanks dat er een contract met uw verzekeraar is, er geen budget meer is om u in behandeling te nemen. Uiteraard doet Prakijk Hopman er alles aan om door het gehele jaar heen zoveel mogelijk clienten in behandeling te kunnen nemen.

 

Mocht er geen contract zijn afgesloten met uw zorgverzekeraar dan betekent dit niet dat u niet bij ons terecht kunt. 

Als u ervoor kiest om bij ons in behandeling te komen, dan ontvangt u in dit geval de factuur zelf en dient u deze te voldoen aan de praktijk, waarna u de factuur bij uw verzekeraar kunt indienen. Afhankelijk van uw polis wordt de factuur dan geheel of gedeeltelijk vergoed. 

NB: Wanneer u kiest voor een restitutiepolis (polis met vrije zorgkeuze) zal uw zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoeden conform het gemiddeld gecontracteerd tarief, ook zonder dat er sprake is van gecontracteerde zorg. 

 

Raadpleeg voorafgaand aan een behandeling uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie omtrent vergoedingen en eigen risico raden wij u aan om uw polisvoorwaarden goed door te nemen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar!


Bij twijfel of vragen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de praktijk. 

Wij vragen u bij verandering van verzekeraar dit onmiddellijk aan ons door te geven.