Welkom
In de praktijk
Vastgelopen?
praktijk
Vragen???
Welkom
Welkom op de website van Praktijk Hopman, praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie
In de praktijk
Vastgelopen?
Bent u in een persoonlijk doolhof terecht gekomen en blijft u maar in kringetjes rondlopen? Wij kunnen u helpen eruit te komen.
praktijk
De praktijk is centraal gelegen, op korte afstand van zowel het centrum als de ziekenhuizen. Parkeren kan voor de deur en is gratis.
Vragen???
Heeft u na het bekijken van deze website nog vragen? Neemt u gerust contact op met ons secretariaat, wij staan u graag te woord!

Vergoedingen zorgverzekeraars

In 2018 heeft u vanuit uw basiverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ en in de Gespecialiseerde GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk verplicht eigen risico.

 Generalischtische Basis GGZ

Op basis van (de ernst van) uw klachten bepaalt de therapeut tijdens de intake in welk 'patiëntprofiel' u past. Op basis hiervan kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld zorgvraagzwaarte product: Kort, Middel of Intensief, ieder met een bijbehorende maximum behandelduur.

 Gespecialiseerde GGZ

Indien (de ernst van) uw klachten de mogelijkheden van de Generalistische Basis GGZ overstijgt komt u in aanmerking voor vergoeding van psychologische hulp in de Gespecialiseerde GGZ.

 

Verplicht eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog valt onder het verplicht eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.

Vanaf 1 januari 2018 geldt voor iedereen een verplicht eigen risico van minimaal €385. Dit betekent dat u jaarlijks minimaal €385 zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Indien u gekozen heeft voor een deel vrijwillig eigen risico zult u ook dit deel eerst zelf moeten betalen. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

 

Niet verzekerde zorg

Niet alle psychische aandoeningen worden vergoed door de zorgverzekeraars. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ zorg. Indien u behandeling wenst voor deze niet verzekerde aandoeningen zult u deze zelf moeten bekostigen. Soms vergoeden zorgverzekeraars (een deel van) deze kosten nog vanuit de aanvullende pakketten. Raadpleeg hiervoor uw polis/zorgverzekeraar.

 

Met veel zorgverzekeraars hebben wij ook voor 2018 weer een contract. Wij hebben ervoor gekozen om géén contract voor Gespecialiseerde GGZ aan te gaan met CZ/OHRA/Delta Lloyd. Verder hebben we helemaal geen contract met: Menzis/Anderzorg, Promovendum/Besured/National Academic en De Friesland Verzekeringen.

Dit betekent niet bij voorbaat dat u niet bij ons terecht kunt. In uw polisvoorwaarden vindt u welk percentage van de behandeling vergoed wordt bij niet-gecontracteerde zorg. U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

NB: Wanneer u kiest voor een restitutiepolis (polis met vrije zorgkeuze) zal uw zorgverzekeraar (bijna) alles vergoeden, zelfs zorder dat er sprake is van gecontracteerde zorg. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

 

Wij vragen u bij verandering van verzekeraar dit onmiddellijk door te geven aan ons secretariaat.

Voor meer informatie omtrent vergoedingen en eigen risico raden wij u aan om uw polisvoorwaarden goed door te nemen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar!