Welkom
Vastgelopen?
In de praktijk
Praktijk
Vragen???
Welkom
Welkom op de website van Praktijk Hopman, praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie
Vastgelopen?
Neemt u gerust contact op met ons secretariaat, wij staan u graag te woord!
In de praktijk
De praktijk is centraal gelegen, op korte afstand van zowel het centrum als de ziekenhuizen.
Praktijk
Parkeren kan voor de deur en is gratis.
Vragen???
Heeft u na het bekijken van deze website nog vragen? Neemt u gerust contact op met ons secretariaat, wij staan u graag te woord!

Vergoedingen zorgverzekeraars

In 2021 heeft u vanuit uw basiverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ en in de Gespecialiseerde GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk verplicht eigen risico.

 Generalistische Basis GGZ

Op basis van (de ernst van) uw klachten bepaalt de therapeut tijdens de intake welke 'zorgvraagzwaarte productgroep' hierbij past. Op basis hiervan kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel of Intensief, ieder met een bijbehorende maximum behandelduur.

 Specialistische GGZ

Indien (de ernst van) uw klachten de mogelijkheden van de Generalistische Basis GGZ overstijgt komt u in aanmerking voor vergoeding van psychologische hulp in de Specialistische GGZ.

 

Verplicht eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog valt onder het verplicht eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.

Vanaf 1 januari 2019 geldt voor iedereen een verplicht eigen risico van minimaal €385. Dit betekent dat u jaarlijks minimaal €385 zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Indien u gekozen heeft voor een groter deel vrijwillig eigen risico zult u ook dit deel eerst zelf moeten betalen. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

 

Niet verzekerde zorg

Niet alle psychische aandoeningen worden vergoed door de zorgverzekeraars. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ zorg. Indien u behandeling wenst voor deze niet verzekerde aandoeningen zult u deze zelf moeten bekostigen. Het tarief hiervoor van BGGZ is  € 100,00 en voor Specialistische-GGZ € 130,00 per behandelsessie van 45 minuten. Soms vergoeden zorgverzekeraars (een deel van) deze kosten nog vanuit de aanvullende pakketten. Raadpleeg hiervoor uw polis/zorgverzekeraar.

 

Voor 2021 heeft onze praktijk met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten.

 

Voor zowel de Generalistische basis GGZ als Specialistische GGZ :

VGZ       IZA, IZZ, Bewuzt, UMC, Univé, Zekur

              National Academic , Promovendum, Besured

Achmea  Zilveren kruis, Interpolis, de Friesland, FBTO, Pro Life, AON

ASR        DITZO , de Amersfoortse

ONVZ      PNOzorg , VvAA, Jaaah

Zorg en zekerheid     AZVZ

CARESQ    Eucare /Avitae 

DSW         In Twente,  Stad Holland

 

Alleen een contract voor de Generalistische Basis GGZ :

CZ   OHRA, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, Just,  PZP (collectief politie zorgpolis)

 

Indien u bij één van bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd bent, zal uw behandeling na afsluiting van het behandeltraject direct gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart wordt, voor zover het nog niet aan andere zorg is besteed, door uw zorgverzekeraar met u verrekend .

 

Mocht er geen contract zijn afgesloten met uw zorgverzekeraar dan betekent dit niet dat u bij voorbaat niet bij ons terecht kunt. 

Na een behandeltraject ontvangt u zelf de factuur en dient u deze te voldoen aan de praktijk, waarna u de nota bij uw verzekeraar kunt indienen. Afhankelijk van uw polis wordt de factuur dan geheel of gedeeltelijk vergoed. 

NB: Wanneer u kiest voor een restitutiepolis (polis met vrije zorgkeuze) zal uw zorgverzekeraar een groot deel van alle kosten vergoeden, zelfs zonder dat er sprake is van gecontracteerde zorg. 

 

Raadpleeg uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar.

 

Bij twijfel of vragen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met onze praktijk. 

 

Wij vragen u bij verandering van verzekeraar dit onmiddellijk door te geven aan ons secretariaat.

Voor meer informatie omtrent vergoedingen en eigen risico raden wij u aan om uw polisvoorwaarden goed door te nemen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar!